Consequenties


Zijn er risico's aan verbonden?

Het antwoord hierop is een kort en krachtig: neen.
Noch je gezondheid in het algemeen, noch je eigen vruchtbaarheid worden negatief beïnvloed als je sperma doneert.

Aangezien het sperma van één donor slechts bij zes verschillende families mag worden gebruikt om kinderen te verwekken, is het risico op consanguiniteit (bloedverwantschap) van je eigen kinderen erg klein.

En... staat er iets tegenover?

Neen, je krijgt geen geld voor je sperma.
Maar conform de Belgische wetgeving krijg je een kostenvergoeding.

Het donorsperma van eenzelfde donor mag volgens de wet gebruikt worden bij maximum zes verschillende families waarin één of meerdere kinderen mogen worden verwekt. Om die reden is er een beperking van het aantal stalen dat een donor mag doneren.